badanie

badanie
badanie {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. n III, blm D. badanieań, {{/stl_8}}{{stl_7}}od cz. badać: Rozpocząć, przeprowadzić badania. Badania naukowe. Badanie lekarskie, antydopingowe. Badanie wytrzymałości materiałów. Wyniki badania podejrzanych. Badanie stanu technicznego pojazdów. {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • badanie — n I; lm D. badanieań rzecz. od badać Badania naukowe, eksperymentalne. Badania sondażowe, prognostyczne. Badania profilaktyczne, rentgenowskie, psychiatryczne, psychotechniczne, elektrokardiograficzne, mikroskopowe, makroskopowe, antydopingowe.… …   Słownik języka polskiego

  • przedmiotowy — 1. «dotyczący przedmiotu lub przedmiotów, odnoszący się do rzeczy, wytworów produkcji» Nazwy przedmiotowe. Wyobrażenia przedmiotowe. ∆ Katalog przedmiotowy «rodzaj katalogu rzeczowego zawierającego spis dzieł, ułożonego alfabetycznie według… …   Słownik języka polskiego

  • analiza — ż IV, CMs. analizazie; lm D. analizaiz 1. «myślowe, pojęciowe wyodrębnienie cech, części lub składników badanego zjawiska lub przedmiotu; badanie cech elementów lub struktury czegoś oraz zachodzących między nimi związków» Drobiazgowa, szczegółowa …   Słownik języka polskiego

  • graficzny — 1. «wyrażony za pomocą wykresu, rysunku lub jedną z technik grafiki; dotyczący grafiki, wchodzący w zakres grafiki» Pracownia graficzna. Wystawa prac graficznych. Układ graficzny tekstu. Opracowanie graficzne tygodnika, miesięcznika itp. Szata… …   Słownik języka polskiego

  • sondaż — m II, D. u; lm M. e, D. y ( ów) 1. «badanie, mierzenie czegoś sondą; sondowanie» Radiowy, rakietowy sondaż atmosfery. Sondaż trasy statku. 2. «badanie opinii publicznej, np. za pomocą rozsyłanej ankiety» Sondaż czytelniczy. Sondaż opinii …   Słownik języka polskiego

  • analiza — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. Ia, CMc. analizazie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wydzielanie z określonej materialnej lub abstrakcyjnej całości składników konstytutywnych oraz badanie albo określanie ich cech,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • typologia — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIb, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} metoda interdyscyplinarna polegająca na zaliczaniu elementów danego zbioru do pewnej kategorii na podstawie ich podobieństwa do elementów… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Józef Arkusz — (March 18, 1921 June 19, 1995) was a Polish film director and producer of over 70 educational films. Józef Arkusz was born on March 18, 1921 in Peratyn, Poland (modern day Ukraine, near Tarnopol). His family moved to Lwów in the early 1930s.… …   Wikipedia

  • Языкознание — языковедение, иначе лингвистика (от латинского lingua, язык), глоттика или глоттология (от греческого γλώσσα, γλώττα язык) в тесном смысле этого слова, Я. есть систематическое, научное исследование явлений языка в их причинной связи. В более… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Bildungssystem in Polen — Das Bildungssystem in Polen umfasst die Kindergärten (przedszkole), Grundschulen (szkoła podstawowa), Mittelschulen (gimnazjum), weiterführende Schulen sowie die Hochschulen. Zu den weiterführenden Schulen zählen die allgemeinbildenden Gymnasien… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”